assessorament mercantil

Orientació i assessorament global per a l'empresa

Constitució de Societats

Alta d'empresaris autònoms

Augment de capital

Modificacions d'escriptures i poders

Fusions, transformacions i escissions de societat.

Dissolució i liquidació de societats.

 

×