assessorament comptable

ASSESSORAMENT FINANCER

Anàlisi de la situació financera de l'empresa

Control de costos

Estudis de viabilitat i optimització de costos

Endeutament bancari i liquiditat

Renegociació de línies de crèdit

COMPTABILITAT

El.laboració de la comptabilitat

Amortitzacions

Confecció de llibres fiscals

Dipòsit de Comptes Anuals en el Registre Mercantil

 

ANÀLISIS DE BALANÇOS

Reunions periòdiques amb la gerència per analitzar la situació de l'empresa

Balanç de Situació comparatius

Compte de Resultats comparatiu

Ratis e informes de rentabilitat

 

×